Reference - výběr

Pro významného českého výrobce rozvodů vzduchu v automotive jsme konstrukčně zpracovali a dodali orážecí nástroje plastových přetoků ke 4 různým tvarovým výrobkům.

Ve spolupráci s firmami Denesa s.r.o a Temaco Industry s.r.o. byl pro českého zákazníka dodávající plastové výrobky zpracován projekt jednoúčelového zařízení.

Pro společnost P&F Company s.r.o. byla zpracována výrobní dokumentace k mobilní mycí lince.

upínací deska vybavena jednotkami s podtlakovým upínám obrobku uložení upínací desky včetně rotačního převodníku pro přívod vzduchu k jednotkám otáčení desky pomocí pohonu se šnekovou převodovkou měřící sloup z ALU profilů se 2 měřícími rameny obě ramena jsou ručně přestavitelné a pro snadnou manipulaci vyvážené

Nástroj je určen pro vložení do dílenské lisu a slouží pro ohnutí zkosené části jedné poloviny kolena střešního žlabu. Tím vzniká zámek a lem pro napojení druhé poloviny s následným spojením letováním.

Jedná se o stříhací nástroj pro výrobu polotovaru - tvarového plechového dílce z materiálu Cu, ZnTi a nerezi. Tloušťka zpracovávaného plechu je 0,5 - 0,65 mm.

Do kruhového otvoru obou kostek se vloží stočený plech o tloušťce 0,5 mm a pomocí hydraulického válce se vytlačí osazení a vytvoří spojku klempířských svodů. Takto vytvořená spojka je 15 mm z vnější strany přeplátována. Toto přeplátování se dále spojuje klinčováním. Po zajetí válce do koncové polohy se kostky pomocí pružin otevřou a lze spojku...

Úkolem bylo vyhotovit výrobní dokumentaci ocelové konstrukce tobogánu ze zaslané projektové dokumentace od zahraničního zhotovitele.

Člen týmu OPPRIMENDI, návrh a výrobní dokumentace prostorově adresního řešení vibračního podavače pro podávání a dávkování materiálu v technologii drcení.

Člen týmu OPPRIMENDI, návrh a výrobní dokumentace pro zařízení zkušební laboratoře v podobě sítovací stolice a částí obslužných periférií pro skladování, podávání a manipulaci vzorků.

Ve spolupráci s firmami Denesa s.r.o a Temaco Industry s.r.o. byl pro českého zákazníka dodávající výrobky pro automobilový průmysl zpracován projekt automatizační linky vyfukovacího lisu.