Vytlačovací nástroj - spojka klempířského svodu

06.04.2020

Do kruhového otvoru obou kostek se vloží stočený plech o tloušťce 0,5 mm a pomocí hydraulického válce se vytlačí osazení a vytvoří spojku klempířských svodů. Takto vytvořená spojka je 15 mm z vnější strany přeplátována. Toto přeplátování se dále spojuje  klinčováním. Po zajetí válce do koncové polohy se kostky pomocí pružin otevřou a lze spojku vyjmout. Zařízení je přizpůsobeno pro 100 a 400 mm délky. 

Zařízení je koncipováno jako univerzální (výměnou kostek) na průměry 60, 70, 100 a 120 mm a dále na čtvercové průřezy.