Orážecí stanice plastových výlisků

21.08.2019

Ve spolupráci s firmami Denesa s.r.o a Temaco Industry s.r.o. byl pro českého zákazníka dodávající výrobky pro automobilový průmysl zpracován projekt automatizační linky vyfukovacího lisu.

Naším úkolem bylo konstrukčně zpracovat orážecí stanici plastových přetoků u hotových vyfukovaných výrobků.

Součástí orážecí stanice je manipulátor, který výrobek vyjme z lisu a přejede do prostoru orážecí stanice pro orážení. Zde je plastový výlisek pneumaticky uchycen do tvarových ploch přidržovačů a následně hydraulicky oražen nástrojem, pro odstřihnutí přetoku. 

V dalším kroku je výrobek robotem přesunut do JÚS pro další technologické operace. Poté je výrobek přesunut na gravitační skluz, po kterém hotové výrobky sjíždí za ochranné oplocení pro další manipulaci operátorem.