Stínidlo pro slony - Zoo Ostrava

12.02.2019

Pro ZOO Ostrava do venkovního výběhu slonů byla zpracována výrobní dokumentace stínidla pro slony. Stínidlo má tvar pentagonu. 

Stínidlo má rozteč hlavních sloupů po obvodu 6450 mm. Tyto sloupy jsou nahoře spojeny rozpěrami s přírubami o celkové délce 6000 mm. Rozpěra má světlou výšku od základního terénu 5500 mm, což by mělo být mimo dosah slona. Ve středu těchto rozpěr jsou vešroubovány spojovací nosníky konstrukce střechy a k nim z každé strany rámy, sloužící jako základní konstrukce střechy.

Orientační hmotnost celého stínidla včetně spojovacího materiálu, laťování a krytiny je cca 12 500 kg.