Reference - výběr

Úkolem bylo vyhotovit výrobní dokumentaci ocelové konstrukce tobogánu ze zaslané projektové dokumentace od zahraničního zhotovitele.

Člen týmu OPPRIMENDI, návrh a výrobní dokumentace prostorově adresního řešení vibračního podavače pro podávání a dávkování materiálu v technologii drcení.

Člen týmu OPPRIMENDI, návrh a výrobní dokumentace pro zařízení zkušební laboratoře v podobě sítovací stolice a částí obslužných periférií pro skladování, podávání a manipulaci vzorků.

Ve spolupráci s firmami Denesa s.r.o a Temaco Industry s.r.o. byl pro českého zákazníka dodávající výrobky pro automobilový průmysl zpracován projekt automatizační linky vyfukovacího lisu.

Pro ZOO Ostrava do venkovního výběhu slonů byla zpracována výrobní dokumentace stínidla pro slony. Stínidlo má tvar pentagonu.

Ve spolupráci s ROBOTICS & ENGINEERING s.r.o. bylo úkolem zpracovat strojní část robotizovaného pracoviště - konkrétně zásobníky palet pro duše silničních kol.

Celá sestava štípačky slouží pro zpracování kmenů do délky 6m a průměru 600mm.

V loňském roce proběhla s firmou TOSHULIN a.s. spolupráce na konstrukci elektrovřetene pro svislý soustruh.